O nas

Razem możemy więcej!

W 2009 roku w Wiśniowej powstało Hospicjum Domowe Królowej Apostołów. Potrzeby chorych wykraczały poza kwestie medyczne. Dlatego zrodził się pomysł zorganizowania dodatkowej, pozamedycznej pomocy. Powstało nasze Stowarzyszenie Hospicyjne. W miarę wspólnego działania z zespołem hospicjum odkrywaliśmy swój charyzmat. Każdego chorego obejmujemy wsparciem z dwóch stron: Hospicjum zapewnia opiekę medyczną, a my wychodzimy naprzeciw pozamedycznym potrzebom niosąc pomoc finansową, organizacyjną, informacyjną, wsparcie duchowe a nawet odkrywając i spełniając marzenia. Wspieramy także chore dzieci i dorosłych, którzy nie są podopiecznymi Hospicjum Królowej Apostołów a potrzebują wszechstronnego wsparcia.

Organizujemy cykliczne akcje pozyskania środków i wspierające podopiecznych:

 1. Pola Nadziei: rozpowszechnianie idei i metod domowej opieki hospicyjnej, kwesty na potrzeby dzieci i dorosłych pod opieką hospicjum.
 2. Akcja 1,5% podatku.
 3. Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy z konkursem na najpiękniejszą ozdobę choinkową.
 4. Integracyjny Dzień Dziecka.
 5. Mikołaj.
 6. Zaduszki hospicyjne

We współpracy z lokalną społecznością dla podopiecznych organizujemy i współorganizujemy: charytatywne bale, koncerty, turnieje sportowe.

Stowarzyszenie działa od 2 sierpnia 2009 roku. Wspiera podopiecznych Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej (filie w Wiśniowej, Andrychowie i Kętach), przy którym powstało oraz potrzebujących ciężko chorych i osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatów myślenickiego, limanowskiego, wadowickiego i okolicznych.

Działamy w dwóch lokalizacjach: w Wiśniowej i Andrychowie.

Stawiamy sobie za cel:

 • Być blisko chorego i jego rodziny w sytuacji nieszczęścia/dramatu ciężkiej choroby, dbać by mieli poczucie oparcia i nie pozostawali w samotności.
 • Dobrze rozpoznawać potrzeby we współpracy z zespołem hospicyjnym. Nie tylko pomagać finansowo i rzeczowo, ale także wyczuwać inne potrzeby: otoczyć troską, towarzyszyć, zdobyć informacje, doradzić, zorganizować co potrzeba, pomóc urzeczywistniać marzenia.
 • Upraszczać do minimum procedury i formalności, aby jak najszybciej odpowiedzieć na najczęściej pilne potrzeby podopiecznych.

 

 • Działać profesjonalnie i z zaangażowaniem.
 • Rozwijać się.
 • Współpracować z różnymi organizacjami i instytucjami w otoczeniu.
 • Angażować wolontariuszy: młodzież, rodziny, seniorów i różne grupy społeczne.
 • Budować w społeczeństwie poczucie solidarności z potrzebującymi, cierpiącymi.
Skip to content