Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Od 2009 roku bezpłatnie pomagamy ciężko chorym dzieciom
i osobom dorosłym, szczególnie objętym domową opieką hospicyjną.

Przed nami ogromne wyzwanie. Z myślą o naszych Podopiecznych i innych potrzebujących chcemy stworzyć innowacyjny OŚRODEK NEUROREHABILITACJI.

BĄDŹMY RAZEM w tym dziele!

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Jak możesz pomóc?

Zostań wolontariuszem

Nasza działalność jest możliwa dzięki wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, siły i talenty.

Przekaż darowiznę

Przekaż darowiznę rzeczową lub finansową na rzecz naszych Podopiecznych.

Przekaż 1,5% podatku

Pomóż nam pomagać przekazując 1,5% podatku. Wpisz w PIT:
KRS 0000343690.

Są w życiu chwile kiedy trudno sobie poradzić samemu.
Bądźmy Razem!

Nasza historia

W 2009 roku w Wiśniowej powstało Hospicjum Domowe Królowej Apostołów. Potrzeby chorych wykraczały poza kwestie medyczne. Dlatego zrodził się pomysł zorganizowania dodatkowej, pozamedycznej pomocy. Powstało nasze Stowarzyszenie Hospicyjne. W miarę wspólnego działania z zespołem hospicjum odkrywaliśmy swój charyzmat. Każdego chorego obejmujemy wsparciem z dwóch stron: Hospicjum zapewnia opiekę medyczną, a my wychodzimy naprzeciw pozamedycznym potrzebom niosąc pomoc finansową, organizacyjną, informacyjną, wsparcie duchowe a nawet odkrywając i spełniając marzenia. Wspieramy także chore dzieci i dorosłych, którzy nie są podopiecznymi Hospicjum Królowej Apostołów a potrzebują wszechstronnego wsparcia.

Rozszerzające się poza nasze najbliższe powiaty dobro hospicyjne wymagało organizacji wolontariatu na miejscu i tak w 2015 roku pod naszym logo powstała grupa wolontariuszy w Andrychowie wspierająca podopiecznych i działania hospicjum w regionie andychowsko-kęckim.

Na naszą i Waszą pomoc liczą

Grzegorz Arędarczyk

Grzegorz w lipcu 2019 r. uległ poważnemu wypadkowi. Doznał urazu kręgosłupa – uszkodzenia rdzenia kręgowego wynikiem czego jest porażenie czterokończynowe, całkowita wiotkość kończyn dolnych, padaczka. Nie chodzi, ale ma sprawne ręce i górną część tułowia.

Zosia Waligóra

Zosia urodziła się w 24 tygodniu ciąży jako skrajny wcześniak. Przeszła wiele operacji ratujących życie i wciąż zmaga się z wieloma trudnościami i chorobami. W wyniku wylewów ma dziecięce porażenie mózgowe i słaby wzrok. Jest opóźniona psychoruchowo oraz zmaga się ze wzmożonym napięciem mięśniowym w obręczy barkowej i spastycznością kończyn dolnych i górnych.

Andrzej Lampa

 Andrzej w styczniu 2018 r. uległ wypadkowi, w wyniku którego doznał złamania kręgów szyjnych. Ma pełną świadomość i mówi, ale jest całkowicie sparaliżowany. Pojawiają się momenty czucia w ciele, co daje szansę na to, że intensywna rehabilitacja może przywrócić mu choćby częściową sprawność.

Milena Solarz

Milenka urodziła się w 2013 r. Zdiagnozowano u niej zespół Retta, wymaga 24-godzinnej opieki. Nie mówi, nie chodzi, nie siedzi samodzielnie. Pomóżmy Milence i jej rodzicom w walce z Rettem!

Robert Palonek

Robert w 2003 roku, w wieku 26 lat, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doznał ciężkiego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z wtórnym upośledzeniem narządowym. Boryka się z porażeniem czterokończynowym, zaburzeniami połykania, okresowymi zaburzeniami oddychania, nasiloną spastyką czterokończynową.

Kubuś Bachula

U Kubusia zdiagnozowano ekstremalnie rzadką chorobę - chłoniaka anaplastycznego wielkokomórkowego z odczynem białaczkowym. Obecnie, dzięki Waszemu wsparciu, jest leczony onkologicznie w Niemczech.

Madzia Klimek

Magda urodziła się w 6 miesiącu ciąży, ważyła zaledwie 800 g, co wiązało się z licznymi komplikacjami. Ma rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem czterokończynowym. Objęta jest specjalistyczną opieką neurologiczną, ortopedyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną i endokrynologiczną.

Milena Michalik

W wyniku wypadku samochodowego, który miał miejsce pod koniec sierpnia 2020 r. dwudziestoletnia Milena z Limanowej doznała bardzo poważnego urazu czaszkowo-mózgowego oraz urazu kręgosłupa. Walczyła o życie przez trzy tygodnie. Obecnie Milena jest rehabilitowana w placówce prywatnej. Miesięczny koszt to około 30 tys. zł. Milena ma tylko 20 lat i całe życie przed sobą.

Marysia Miąsko

Marysia choruje na rdzeniowy zanik mięśni - SMA typ 1. To jedna z najokrutniejszych chorób genetycznych, która powoduje, że mięśnie z czasem zanikają - nie tylko te odpowiedzialne za ruch, ale również odpowiedzialne za przełykanie, oddychanie.

Oskarek Blak

Oskarek jest najprawdopodobniej jedynym dzieckiem w Polsce i jednym z zaledwie kilku na świecie chorym na encefalopatię padaczkową z całkowitą demielinizacją mózgu. Ma uszkodzony gen SLC25A12 i niedobór mitochondrialnego nośnika 1 asparaginianu-glutaminianu. Rodzice szukają ratunku dla synka. 

Szczepan Kachnic

Szczepan w wieku 27 lat doznał udaru mózgu. Udar pozbawił go mowy i władzy nad własnym ciałem. Walczy z determinacją o każdy najmniejszy krok do przodu… Zaczął poruszać palcami, a potem dłonią. Wierzy w rehabilitację i ciężko pracuje. Przed nim jeszcze bardzo długa droga. Szczepan musi poddawać się stałej, intensywnej i kosztownej rehabilitacji.

Maksymilian Palac

Maksymilian ma wrodzoną wadą serca. Pierwsza korekta serca się nie udała. Po kolejnych operacjach stan się pogorszył… Doszło do niedotlenia, martwicy korowej, pogorszenia wzroku, pojawiło się napięcie mięśniowe. Nie siedzi, nie chodzi, nie umie mówić... Wymaga ciągłej rehabilitacji, terapii neurologopedycznej i wizyt lekarskich

Emilka Zelek

Emilka w wyniku dystrofii czopkowo-pręcikowej od wczesnego dzieciństwa ma znaczne problemy z widzeniem. Traci wzrok. Od kilku lat dołączyły problemy z kręgosłupem, wymagające operacji. Konieczna jest intensywna, kosztowna rehabilitacja. Pilną potrzebą jest zakup komputera do pisania w trakcie nauki, bo niemożliwe jest już pisanie odręczne.

Bartłomiej Zubek

Bartek boryka się z nieuleczalną miopatią wrodzoną związaną z mutacja w obrębie genu TTN, która pozostawiła mu ponadprzeciętną sprawność intelektualną i umysłową, ale zabrała umiejętność poruszania się i normalnego rozwoju ruchowego. Konieczna jest wielokierunkowa ciągła rehabilitacja kilka razy w tygodniu, turnusy rehabilitacyjne w specjalistycznych ośrodkach i ciągła opieka specjalistów.

Szymon Starmach

Szymek od urodzenia jest dzieckiem leżącym. Ma zdiagnozowane porażenie mózgowe, lekooporną padaczkę niemowlęcą, Zespół Westa. Konieczny jest zakup nowego specjalistycznego sprzętu – pionizatora elektrycznego, wózka elektrycznego i fotelika samochodowego, dobranych indywidualnie do potrzeb Szymka, do jego obecnego wzrostu, stanu fizycznego.

Grzegorz Proszkowiec

Grzegorz uległ poważnemu wypadkowi. Doznał rozległego urazu czaszkowo - mózgowego. Wymaga opieki 24 godziny na dobę i ciągłej, specjalistycznej rehabilitacji neurologicznej.

Bartłomiej Plata

U Bartka zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe w wyniku skrajnego wcześniactwa, ciężkiej zamartwicy urodzeniowej i późniejszych bardzo poważnych powikłań. Jest po operacji biodra. Czeka go operacja nóżki i dalsza ciągła rehabilitacja

Małgorzata Boczoń

Gosia od urodzenia wymaga całkowitej i stałej pomocy we wszystkich czynnościach. Ma zdiagnozowane czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe. Konieczny jest zakup sprzętu, dostosowanie domu i stała rehabilitacja Gosi

Zosia Pająk

W badaniach przesiewowych u Zosi wykryto śmiertelną chorobę SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Szansą na normalne życie jest terapia genowa lekiem Zolgensma, której koszt wynosi około 10 mln zł! Jeżeli Zosia przekroczy wagę 13,5 kg nie będzie kwalifikować się do podania leku. Mamy mało czasu…

Wiktoria Wróbel

Wiktoria ma zdiagnozowany rozszczep kręgosłupa krzyżowego – zamkniętą przepuklinę oponowo – rdzeniową oraz dysplazję stawu biodrowego, nierówną długość kończyn, pęcherz neurogenny oraz wodonercze. Konieczna jest ciągła rehabilitacja, niezbędne są ortezy dostosowane do wieku, aby Wiktoria mogła chodzić. Wiktoria lubi się uczyć i być samodzielną. Pomóżmy stworzyć jej warunki do dobrego rozwoju, aktywności i samodzielności, mimo trudności, które musi pokonywać każdego dnia.

Madzia Zelek

Madzia urodziła się jako wcześniak z Zespołem Downa i wadami współistniejącymi - słabe napięcie mięśniowe wymagające stałej rehabilitacji, nadciśnienie płucne. Ma niewielki otwór w serduszku ze śladową niedomykalnością zastawki trójdzielnej, padaczkę oraz niedoczynność tarczycy. Z powodu wrodzonej, słabej odporności bardzo często choruje, co wielokrotnie kończy się pobytem w szpitalu.

Rafał Michalik

Rafał otrzymał diagnozę szpiczaka plazmocytowego. Szpiczak nie jest na obecną chwilę wyleczalny, ale dzięki wielu dostępnym liniom leczenia, m. in. lekom nierefundowanym, możliwe jest coraz dłuższe utrzymywanie choroby w ryzach.

Adaś Gołda

Adaś ma wadę genetyczną, duplikacje krótkiego ramienia chromosomu 16 pary. Główną cechą tego zespołu są zaburzenia rozwojowe w postaci opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, rozwoju mowy, zaburzenie neurologiczne. Boryka się z wieloma problemami.

Alusia Fielek

Alusia cierpi na Zespół Downa i poważną wadę serca AVSD. Ma obniżone napięcie mięśniowe, dlatego ciągła rehabilitacja jest niezbędna i bardzo pomocna. Obecny wymiar rehabilitacji nie wystarczy, żeby mieć nadzieję na dobry rozwój i samodzielność Alusi.

Jurek Bruzda

Jurek po rozległym zawale z nagłym zatrzymaniem krążenia wymaga całodobowej, ciągłej opieki i pomocy we wszystkich czynnościach. Potrzebna jest pomoc w zapewnieniu systematycznej, kosztownej rehabilitacji.

Julka Nosal

Julia Nosal urodziła się z bardzo rzadkim wrodzonym guzem móżdżku. Operacja ratująca jej życie spowodowała zalanie części mózgu krwią, doprowadzając tym samym do wielu uszkodzeń mózgu. Julka się nie uśmiecha, nie płacze, ma opuszkowe porażenie twarzy, ale jej oczy przekazują więcej niż tysiąc słów.

Józek Nosal

Józek doznał udaru niedokrwiennego mózgu. Ma dla kogo walczyć: jest mężem i tatą trójki małych dzieci. Dzięki stałej rehabilitacji stan Józka znacznie się poprawił, jednak nadal potrzebuje długiej, specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

Marysia i Oluś Szostak

Bliźniaki Marysia i Oluś przyszli na świat jako wcześniaki, co spowodowało wiele powikłań, szczególnie u Marysi. Dziewczynka cierpi także z powodu zaburzeń genetycznych i wad wrodzonych, a u Olka zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe. Oboje każdego dnia walczą o samodzielność.

Martyna Płoskonka

Martyna choruje na okrutną, genetycznie uwarunkowana chorobę mięśni (dystrofię) objawiającą się zanikiem mięśni całego ciała. Nie ma dostępnego leku na tę chorobę. Tylko ciągła i wielokierunkowa rehabilitacja neurologiczna oraz terapia zajęciowa mogą spowolnić jej postęp.

Majka Jasek

Majka mimo niepełnosprawności zawsze spieszy z pomocą potrzebującym. Dziś Majka prosi o Waszą pomoc. By mogła funkcjonować, musi korzystać z koncentratora tlenu i specjalnie dostosowanych form rehabilitacji.

Kubuś Miśkowiec

Kubuś doznaje bolesnych ataków przypominających ataki padaczkowe, nawet 40 na dobę. Spowodowały one znaczne cofnięcie się Kubusia w rozwoju. Jego stan się pogarsza. Konieczne są liczne, kosztowne badania by postawić diagnozę i ciągła rehabilitacja Kubusia.

Dzieci i dorośli
z hospicjum domowego

Mali pacjenci wiśniowskiego Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z powiatów: myślenickiego, limanowskiego, wielickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego. Chorują na choroby nowotworowe, genetyczne czy metaboliczne. Potrzebują dużo miłości i wsparcia.

Zostań wolontariuszem

Nasza działalność jest możliwa dzięki wolontariuszom,którzy dzielą się swoim czasem, siłami i talentami, otwierają i angażują serce. Pomagają bo kochają!

Dołącz do nas

To udało się zrobić!

Dla 2-letnich bliźniaków

Dla Marysi i Olka zbiórka na intensywną rehabilitację i nierefundowane operacje – akcja prowadzona we współpracy z rodziną i Fundacją Wygrajmy Siebie.

RAZEM DLA MARYSI

koordynacja zbiórki na najdroższy lek świata za ponad 9 mln złotych dla rocznej Marysi. Potrzebna kwota została zebrana w 3 miesiące tuż przed wybuchem epidemii. Na koncie Stowarzyszenia zebrano 5 mln złotych! Akcja poruszyła miliony serc ludzi z całej Polski i za granicą. Pokazała, że RAZEM możemy wszystko!

Razem dla Klaudii

Zbiórka na operację ortopedyczną 11-letniej Klaudii w USA; dynamiczny rozwój skali akcji: bal, bazarki, koncerty, współpraca z Fundacją Wygrajmy Siebie z Krakowa.

Facebook "Bądźmy Razem"

Bieżące wydarzenia możesz obserwować na naszym profilu na Facebooku

fb.com/BadzmyRazemWisniowa/

Pozwolenia

Zbiórka publiczna, permanentna: Nr zbiórki: 2019/940/OR Nazwa zbiórki: POMÓŻMY RAZEM
Skip to content