Grzegorz Arędarczyk

Historia Gregorza

Grzegorz w lipcu 2019 r. uległ poważnemu wypadkowi. Doznał urazu kręgosłupa – uszkodzenia rdzenia kręgowego wynikiem czego jest porażenie czterokończynowe, całkowita wiotkość kończyn dolnych, padaczka. Nie chodzi, ale ma sprawne ręce i górną część tułowia. Grzegorz w grudniu 2019 r. wrócił do domu. Jest zależny od innych. Opiekę nad nim sprawuje mama. W dwójkę utrzymują się z emerytury mamy i zasiłków. Mieszkają pod lasem, z utrudnionym dojazdem, co stanowi duży problem w związku z koniecznością dowożenia Grzegorza do lekarzy oraz dojazdu do domu specjalistów. Prowizoryczne mieszkanie znajduje się w części dobudowanej do starego, niezamieszkanego ze względu na zły stan, domu, bez łazienki, a nawet bez bieżącej wody.

Aby poprawić warunki mieszkaniowe rodziny i zwiększyć możliwości samodzielnego funkcjonowania Grzegorza priorytetem są: remont budynku, naprawa wodociągu lokalnego, zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji w domu, dodatkowa comiesięczna rehabilitacja domowa Grzegorza.

Rozpoczęliśmy działanie. Wykonano drogę dojazdową do domu i studnię. Grzegorz rozpoczyna też dodatkową domową rehabilitację. Zdiagnozowano czucie w nogach, co daje szanse na rozwój sprawności.

Wspólnym działaniem na pewno uda nam się zapewnić godne życie niepełnosprawnemu Grzegorzowi i opiekującej się nim mamie.

Jak możesz pomóc?

Przekaż darowiznę za pomocą formularza on-line

Płatności są obsługiwane przez:

Zrób tradycyjny przelew na konto Stowarzyszenia

Możesz pomóc Grzegorzowi, przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Dobczycach:
62 8602 0000 0008 0026 4750 0001
tytułem: GRZEGORZ ARĘDARCZYK

Przekaż 1% podatku

KRS: 0000343690
Cel szczegółowy: GRZEGORZ ARĘDARCZYK