Grzegorz Arędarczyk

Historia Grzegorza

Grzegorz w lipcu 2019 r. uległ poważnemu wypadkowi. Doznał urazu kręgosłupa – uszkodzenia rdzenia kręgowego wynikiem czego jest porażenie czterokończynowe, całkowita wiotkość kończyn dolnych, padaczka. Nie chodzi, ale ma sprawne ręce i górną część tułowia. Grzegorz w grudniu 2019 r. wrócił do domu. Jest zależny od innych. Opiekę nad nim sprawuje mama. W dwójkę utrzymują się z emerytury mamy i zasiłków. Mieszkają pod lasem. Dojazd był bardzo utrudniony, co stanowiło duży problem w związku z koniecznością dowożenia Grzegorza do lekarzy oraz dojazdu specjalistów do domu Grzegorza. Prowizoryczne mieszkanie znajdowało się w części dobudowanej do starego, niezamieszkanego ze względu na zły stan, domu, bez łazienki, a nawet bez bieżącej wody.

Aby poprawić warunki mieszkaniowe rodziny i zwiększyć możliwości samodzielnego funkcjonowania Grzegorza, z pomocą wielu organizacji, firm i życzliwych osób udało się wykonać remont budynku, usprawnić studnię, naprawić wodociąg lokalny, utwardzić dojazd do budynku, zakupić podstawowy sprzęt do rehabilitacji w domu.

Wspólnym działaniem udało się zapewnić godne życie niepełnosprawnemu Grzegorzowi i opiekującej się nim mamie. Konieczna jest dodatkowa comiesięczna rehabilitacja domowa Grzegorza. Zdiagnozowano czucie w nogach, co daje szanse na rozwój sprawności.

Jak możesz pomóc?

Przekaż darowiznę za pomocą formularza on-line

Zrób tradycyjny przelew na konto Stowarzyszenia

Możesz pomóc Grzegorzowi, przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Dobczycach:
62 8602 0000 0008 0026 4750 0001
tytułem: GRZEGORZ ARĘDARCZYK

Skip to content