O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie promuje ruch hospicyjny, wspiera hospicja domowe i ich podopiecznych szczególnie w regionie myślenickim i sąsiednich regionach. Pomagamy przede wszystkim podopiecznym Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej, przy którym powstało Stowarzyszenie. Rocznie hospicjum otacza opieką ponad 20 dzieci i ponad 300 dorosłych. Zbieramy fundusze, za które kupujemy sprzęt medyczny i pomocniczy dla chorych, leki, materiały higieniczne, spełniamy marzenia chorych, organizujemy wakacyjne podróże dla dzieci, finansujemy szkolenia dla zespołu hospicyjnego. W ramach prowadzonych subkont finansujemy rehabilitację, dojazdy na leczenie. Aktywnie współpracujemy ze szkołami, lokalnym społeczeństwem. Szczególnym obszarem naszej działalności jest organizacja i promocja wolontariatu, a także szeroko rozumiana zorientowana społecznie edukacja i aktywizacja młodzieży oraz dorosłych. Wspieramy piękną ideę niesienia pomocy ludziom, często w ostatnich chwilach ich życia po to, aby wszyscy chorzy na nieuleczalne choroby i ich rodziny mieli łatwiejszy dostęp do niezbędnej pomocy, aby im ułatwić życie, dodać „życia ich dniom”. Przez 4 lata naszej działalności przekonaliśmy się jak ważne jest dla ośrodków hospicyjnych wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli - zarówno darczyńców indywidualnych jak i firm. Dzięki wsparciu hospicja są w stanie jeszcze skuteczniej nieść pomoc osobom potrzebującym.

Stowarzyszenie jest w gronie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do pozyskania na działalność 1% podatku jako jedyna organizacja hospicyjna w regionie. Uzyskując status OPP dołączyliśmy do grona organizacji szczególnego zaufania społecznego.

 

Aktualności

Administratorem Państwa danych osobowych jest „BĄDŹMY RAZEM” - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 317, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ...(Więcej)

SZUKAJCIE NAS NA FACEBOOKU
2017-04-11 15:45:17

Aktualnych informacji o tym, co się dzieje, jak działamy i co planujemy szukajcie na naszym profilu Facebook:@BadzmyRazemWisniowa. Link: www.facebook.com/BadzmyRazemWisniowa/ ...(Więcej)