Zbyszek Niechajewicz

Historia Zbyszka

Zbyszek miał 21 lat gdy zdiagnozowano u niego guza mózgu – astrocytoma WHO II stopnia. Przeszedł wtedy operację usunięcia guza, potem był poddany radioterapii, której skutkiem ubocznym było gnicie kości czaszki w wyniku czego konieczne było usunięcie jej części. Mimo to, przez 15 lat cieszył się względnym spokojem. Przez ten okres pojawiały się napady padaczkowe, które jednak nasiliły się pod koniec ubiegłego roku. Badanie tomografem komputerowym pokazało, że w głowie znowu pojawił się guz. Konieczna była natychmiastowa operacja. Rozpoznanie: nowotwór złośliwy mózgu transformujący w kierunku glejaka.

Zbyszek został skierowany na standardowe leczenie: chemioterapię i radioterapię. Niestety ze względu na epidemię koronawirusa terapia była utrudniona. W przypadku powtórnej radioterapii mogło dojść do martwicy mózgu. Jedyną szansą dla Zbyszka była kosztowna terapia Optune, która w Polsce jest nierefundowana. Technologia hamuje wzrost guzów, zatrzymuje ich rozwój i nie powoduje dodatkowych uszkodzeń w innych częściach ciała.

Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu udało się sfinansować i zrealizować planowane 6 miesięcy terapii Optune dla Zbyszka! Akcja pozyskiwania środków na leczenie Zbyszka trwała nieprzerwanie od końca marca 2020 r. Terapia zahamowała wzrost guza. Pojawiły się też szanse na bezpłatną kontynuację terapii, a to dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu Zbyszka, który wzorowo stosował się do wszystkich zaleceń. DZIĘKUJEMY!!

Jak możesz pomóc?

Przekaż darowiznę za pomocą formularza on-line

Płatności są obsługiwane przez: 

Zrób tradycyjny przelew na konto Stowarzyszenia

Możesz pomóc Zbyszkowi, przekazując darowiznę na konto stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Dobczycach:
62 8602 0000 0008 0026 4750 0001
tytułem: ZBYSZEK NIECHAJEWICZ

Przekaż 1,5% podatku

KRS: 0000343690
Cel szczegółowy: ZBYSZEK NIECHAJEWICZ

Skip to content