Nasza działalność jest możliwa dzięki wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, siły i talenty.

Od początku naszej działalności wielu życzliwych ludzi włączyło się w organizacje naszych akcji wspomagając je własną wolontaryjną pracą czy to jako członkowie stowarzyszenia czy osoby niezrzeszone.
Członkowie stowarzyszenia wolontaryjne prowadzą nasze biuro, wypożyczalnię sprzętu medycznego i pomocniczego, koordynują subkonta dla podopiecznych, z sukcesem piszą wnioski o pomoc dla naszych Podopiecznych, np. kompleksową rehabilitację, zakup sprzętu,  inicjują i organizują spotkania integracyjne z okazji Dnia Chorego, Dnia Dziecka, święta św. Mikołaja, akcje wspierające chorych i ich rodziny, towarzyszą chorym w domach, wspomagając opiekunów, uczestniczą w kampaniach promujących zdrowie.
Nawiązaliśmy współpracę z okolicznymi szkołami. Szkolne grupy wolontariuszy pod opieką nauczycieli- koordynatorów wolontariatu młodzieżowego, są nieocenioną pomocą w przygotowywaniu upominków dla podopiecznych, ofiarodawców, asystowaniu chorym podczas spotkań integracyjnych, prowadzeniu kwest z przeznaczeniem na działalność stowarzyszenia.
W realizacji naszych akcji pomagają nam co roku druhowie miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wiśniowej.

Współpracują z nami:
Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej
Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemeśni
Zespół Szkół w Dobczycach, klasy o profilu gastronomicznym
Klubu „Ośmiu” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach ul Jagiellońska 8
Szkoła Podstawowa w Czechówce
Szkoła Podstawowa w Łyczance
Urząd Gminy Wiśniowa
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z Wiśniowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej
Stowarzyszenie Twórców i Artystów "Cepry", Wiśniowa
Ochotnicza Straż Pożarna z Lipnika
Ochotnicza Straż Pożarna z Wiśniowej
Ochotnicza Straż Pożarna z Węglówki
Ochotnicza Straż Pożarna z Poznachowic Dolnych
Koło Gospodyń Wiejskich z Wierzbanowej
Proboszcz Parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej z Lipnika
Proboszcz Parafii św. Marcina z Wiśniowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Harbutowic i Dobczyc

i wiele życzliwych osób prywatnych