Styczeń/Luty - Integracyjne Spotkanie Opłatkowe z udziałem seniorów,Podopiecznych stowarzyszenia, wolontariuszy, mieszkańców Gminy Wiśniowa.

Luty – akcje z okazji Światowego Dnia Chorego z udziałemparafii regionu. Regionalna akcja zbierania funduszy na potrzeby chorych pod opieką hospicyjną.

Marzec-kwiecień – „Wielkanocny koszyczek”- świąteczne odwiedziny z życzeniami i upominkami  w domach Podopiecznych.
Hospicyjna droga krzyżowa w Wielki Piątek na Księżą Górę z udziałem wolontariuszy i rodzin hospicyjnych.

Kwiecień – Maj/Wrzesień Kampania „Pola Nadziei”- promocja opieki hospicyjnej, wolontariatu, zbieranie funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych. Współpraca z miejscowymi szkołami, Stowarzyszeniem Twórców i Artystów „Cepry”, miejscowymi organizacjami, parafiami.

Czerwiec -  Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka z udziałem dzieci pod opieką hospicyjną.

Lipiec – sierpień: organizacja wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z rodzin chorych i osieroconych.

Sierpień:promocja wolontariatu, opieki hospicyjnej, promocja i edukacja zdrowotna w trakcie Dożynek Powiatowych

Wrzesień/październik– współpraca z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy organizacji Kampanii promocji i profilaktyki zdrowotnej/Powiatowego Dnia Zdrowia.

Październik-Listopadzaduszkowe spotkanie z rodzinami, które przeżywają żałobę po utracie bliskich.

Grudzień - „Mikołajowy Korowód” -świąteczne odwiedziny młodzieży w korowodzie św. Mikołaja z życzeniami i upominkami  w domach chorych pod opieką hospicyjną, starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Grudzień –marzecKampania 1% podatku dla chorych pod opieką hospicyjną.
 
Inne aktywności Stowarzyszenia w ciągu roku:
·         Organizacja i promocja wolontariatu, w tym szczególnie hospicyjnego, pomocy rodzinie.
·         Szkolenia wolontariuszy (udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach formacyjnych).
·         Szkolenia rodzin chorych w zakresie pielęgnacji.
·         Opieka wolontariuszy nad chorymi w domu, towarzyszenie chorym, wsparcie rodzin chorych.
·         Organizacja zagranicznych wymian młodzieży z udziałem wolontariuszy.
·         Pomoc edukacyjna dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans dzieci z takich rodzin.
·         Praca socjalna na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.