Zarząd
1.      Ewa Dudzik-Urbaniak – Prezes Zarządu
2.      Elżbieta Konieczna – Wiceprezes Zarządu
3.      ks. Janusz Widur – Członek Zarządu
4.      Agnieszka Handzel; Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna
1.       Bernadetta Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2.       Urszula Bartosiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej
3.       Irena Bubula – Członek Komisji Rewizyjnej
 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA I KOMISJA REWIZYJNA PEŁNIĄ SWOJE FUNKCJE SPOŁECZNIE.