"Bądźmy Razem" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej stanowi grupę wsparcia dla nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci i dorosłych, osób niepełnosprawnych, starszych oraz ich rodzin.

Ciężka choroba jest dramatem dla chorego i jego bliskich, a każdy dramat łatwiej znieść gdy pojawia się pomoc i wsparcie otoczenia.

Jak wspieramy chorych i ich bliskich?

  • Udostępniamy sprzęt medyczny, rehabilitacyjno-pomocniczy w ramach bezpłatnej wypożyczalni: łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule itp.
  • Dofinansowujemy zakup leków, rehabilitację, różne formy terapii (np. logopedyczną, psychologiczną) oraz dojazdy na leczenie w ramach prowadzonych subkont, dotacji celowych oraz indywidualnej pomocy.
  • Towarzyszymy choremu, niesiemy wsparcie i udzielamy porad jego najbliższym.
  • Organizujemy akcje świątecznej pomocy , odwiedziny, spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek i Dnia Chorych.
  •  Wszechstronnie pomagamy w pozyskaniu dotacji na leczenie, rehabilitację, zakup niezbędnego sprzętu.
  • Organizujemy wakacyjne wyjazdy dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą, osieroconych.
  • Organizujemy spotkania z rodzinami przeżywającymi utratę bliskich

Ponadto prowadzimy:

  • szkolenia, warsztaty, projekty dla wolontariuszy młodzieżowych i dorosłych,
  • szkolenia, spotkania formacyjne dla zespołu hospicyjnego,
  • działania w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

Promujemy i organizujemy wolontariat, w szczególności hospicyjny. Promujemy ideę i metody opieki hospicyjnej.