Zapraszamy członków i sympatyków na Walne Zebranie, które odbędzie się 26 marca (sobota) o godz. 18.30 w siedzibie Stowarzyszenia.

Zarząd

123456