Kampania „Razem pomóżmy ciężko chorym dzieciom i dorosłym”

Podobnie jak w ubiegłych latach, w przededniu Światowego Dnia Chorego obchodzonego 11 lutego, Stowarzyszenie Hospicyjne „BĄDŹMY RAZEM” we współpracy z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów z Wiśniowej oraz Parafiami, w których mamy Podopiecznych organizuje akcję „Razem pomóżmy ciężko chorym dzieciom i dorosłym”. W ramach akcji prosimy o przekazanie na naszą działalność 1% podatku. To nic nie kosztuje. Wystarczy wpisać w formularzu PIT numer KRS Stowarzyszenia: 0000343690. Zachęcamy także do wolontariatu hospicyjnego.
Dzięki wpływom  z 1% jesteśmy w stanie w większym zakresie pomagać ciężko chorym dzieciom i  dorosłym w walce o godne i radosne życie do końca. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy między innymi rehabilitację, zakup leków, dojazdy na leczenie, doposażyliśmy prowadzoną przez nas wypożyczalnię sprzętu medycznego, 5 dzieci z rodzin osieroconych wysłaliśmy na dwutygodniowe kolonie, dzieci chore, osierocone obdarowaliśmy prezentami na Dzień Dziecka, Mikołaja a także zorganizowaliśmy dla nich i ich rodzin spotkania integracyjne.
Wiele osób oczekuje nadal pomocy. Ciężka choroba jest dramatem dla chorego i jego bliskich, a każdy dramat łatwiej znieść gdy pojawia się pomoc i wsparcie otoczenia.
I Ty możesz stać się częścią tego dzieła POMOCY. Wystarczy przekazać kilkanaście złotych darowizny, 1% podatku lub zostać wolontariuszem.

„Bądźmy Razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej wraz z Podopiecznymi

 
Pomóż nam pomagać przekazując 1% podatku - wpisz w zeznaniu rocznym PIT KRS 0000343690Po raz kolejny w GOKiS w Wiśniowej 2 lutego odbyło się spotkanie „Dzień Seniora” zorganizowane przez Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem”. Mimo trzaskającego mrozu zaproszeni goście dopisali i w niemałym gronie uczestniczyli w przygotowanych przez wolontariuszy atrakcjach.

Uroczystość rozpoczęła odprawiona przez ks. Proboszcza Wacława Bednarza msza święta w kościele parafialnym w Wiśniowej. Następnie uczestnicy spotkania w Sali GOK obejrzeli spektakl przygotowany przez młodzież z ZPO w Wiśniowej pod opieką p. Marzeny Tomery. Swoimi występami uświetnili spotkanie również uczniowie ZPO w Lipniku, którzy pod kierownictwem p. Janusza Paszcza zaprezentowali tradycyjne wykonania miejscowych kolęd i pastorałek.

Zgromadzeni seniorzy mieli okazję, zgodnie ze staropolską tradycją, podzielić się opłatkiem. Serdeczne życzenia i zapewnienia o życzliwości wobec starszych ludzi, złożył zgromadzonym Wójt Gminy Wiesław Stalmach, obecny na spotkaniu wraz z małżonką.

Goście, dzięki życzliwości wolontariuszy i pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Wierzbanowej, Glichowie, Kobielniku, Poznachowicach Dolnych i Wiśniowej zostali ugoszczeni słodkimi smakołykami. Biesiada trwała kilka godzin, po zakończeniu występów wszyscy korzystali z możliwości spotkania i rozmowy ze znajomymi.
Spotkanie było współfinansowane ze środków Gminy Wiśniowa pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowania do imprezy.
 
A.     Handzel
 

Ogłoszenie o zbiórce publicznej przeprowadzonej zgodnie z decyzją  nr OR.5311.1.2011 z dnia 01.02.2011r. wydanej przez Starostę Myślenickiego

„BĄDŹMY RAZEM” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej (z siedzibą w: 32-412  Wiśniowa 317), informuje, że w wyniku zbiórki publicznej prowadzonej w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2011r. w formie wolnych datków do puszek zebrano kwotę 19481,06 zł. Koszt organizacji zbiórki wyniósł: 1881,36 zł. (w tym: przygotowanie legitymacji dla wolontariuszy: 78,66 zł; założenie 2 rabat hospicyjnych „Pola Nadziei” – 1802,70 zł)
Dochód ze zbiórki w kwocie 17599,70 zł został wydatkowany na działalność statutową Stowarzyszenia na rzecz osób ciężko chorych, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób, w tym zakup sprzętu medycznego i pomocniczego do prowadzonej bezpłatnie wypożyczalni, zakup leków i materiałów opatrunkowych dla Podopiecznych.

Za każdy dar i życzliwość składamy serdeczne podziękowania.

Zarząd „Bądźmy Razem” – Stowarzyszenia Hospicyjnego w Wiśniowej

Razem przed świętami - Mikołaj 2011
2011-12-30 14:19:05

Już po raz 9 w ostatnich dniach święty Mikołaj skorzystał z pomocy wolontariuszy z Wiśniowej.
10 grudnia wolontariusze „Bądźmy Razem – Stowarzyszenia Hospicyjnego w Wiśniowej” zorganizowali w GOK w Wiśniowej spotkanie mikołajkowe dla dzieci będących pod opieką Hospicjum Domowego Królowej Apostołów, osieroconych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiśniowa. Dzieciaki spo...(Więcej)

Echa Hospicyjnego Dnia Dziecka
2011-09-09 23:19:05

W sobotę 11 czerwca w Wiśniowej  odbył się Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka. Integracyjny, bo spotkały się dzieci będące pod opieką działającego w regionie hospicjum domowego, dzieci z różnymi dysfunkcjami z terenu gminy, ich rodziny, wolontariusze, sponsorzy, mieszkańcy gminy. Organizatorami uroczystości były mające siedzibę w gm...(Więcej)

W kalendarzu wydarzeń powiatowych niedziela 4 września 2011 roku przeszła do historii jako Dzień Zdrowia. W tym roku w organizację wydarzenia włączyło się także Stowarzyszenie  Hospicyjne w Wiśniowej „Bądźmy Razem”. Wspólnie z głównym organizatorem Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz innymi organizacjami służyliśmy w tym dniu mieszkańcom powiatu i gościom przybyłym na Rynek w Myślenicach.
 
Można było skorzystać z darmowych badań i konsultacji lekarskich, porad w zakresie utrzymania zdrowia i postępowania w chorobie. Wolontariuszki  stowarzyszenia - pielęgniarki hospicyjne udzielały porad jak pielęgnować ciężko chorych i starszych w domu, wykonywały badanie poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz pomiar ciśnienia. Chętnych do badania i uzyskania porady w namiocie pielęgniarskim nie brakowało przez cały czas trwania akcji. Bardzo dziękujemy pielęgniarkom za ich trud i życzliwość.

W namiocie hospicyjnym prezentowana była dwuletnia już działalność stowarzyszenia na rzecz chorych pod opieką Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej oraz innych chorych zwracających się o pomoc. Członkinie zarządu stowarzyszenia prowadziły warsztaty dla dziewcząt i kobiet w zakresie samobadania piersi.
 
W atmosferze dobrej zabawy zwracaliśmy uwagę na ważne kwestie profilaktyki zdrowotnej oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Mamy nadzieję, że ta akcja na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń powiatowych i będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ze swojej strony Stowarzyszenie zapowiada swój udział w tak ważnym wydarzeniu.
 
W załączeniu zdjęcia dokumentujące pracę wolontariuszy w trakcie Powiatowego Integracyjnego Dnia Zdrowia.
 
Ewa Dudzik-Urbaniak
„Bądźmy Razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej

 

Stowarzyszenie na Powiatowych Dożynkach
2011-09-09 21:31:11

W niedzielne popołudnie dnia 28 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej „Bądźmy Razem” wzięło udział w Dożynkach Powiatowych organizowanych w tym roku w Dobczycach. Odpowiedzieliśmy tym samym na zaproszenie Wydziału Strategii i Promocji Starostwa Powiatowego w Myślenicach skierowane do organizacji pozarządowych działających ...(Więcej)

Wspólnie z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach serdecznie zapraszamy Podopiecznych hospicjum i stowarzyszenia z rodzinami na Powiatowy Integracyjny Dzień Zdrowia w niedzielę 4 września 2011 do Myślenic.

Będzie możliwość wykonania badań diagnostycznych, skorzystania z porad lekarzy specjalistów, pielęgniarek i położnych. Dla dzieci i młodzieży zaplanowane są liczne zabawy, gry integracyjne oraz warsztaty artystyczne. 

Nasze stowarzyszenie  jest w gronie współoorganizatorów. Wolontariuszki stowarzyszenia - pielęgniarki i położne będą prowadziły warsztaty dla dziewcząt i kobiet w zakresie samobadania piersi, udzielały porad z zakresu pielęgnacji ciężko chorych i starszych w domu oraz wykonywały badanie poziomu glukozy i cholesterolu we krwi. Organizatorzy gwarantują dobrą zabawę.

Do zobaczenia w niedzielę na Rynku w Myślenicach!

W załączeniu szersza informacja o wydarzeniu oraz plakat z programem Powiatowego Integracyjnego Dnia Zdrowia w Myślenicach.


Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej "Bądźmy Razem", Hospicjum Domowe Królowej Apostołów i Wójt Gminy Wiśniowa serdecznie zapraszają na
Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się dnia 11 czerwca 2011 w Ośrodku Kultury w Wiśniowej.

W programie występy artystyczne,  gry integracyjne,  poczęstunek i wspólna zabawa.

Początek godzina 10.30
    
"Bądźmy Razem" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej

1% PODATKU - rozliczając się z Urzędem Skarbowym można pomóc potrzebującym.

Nasze Stowarzyszenie jest w gronie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do pozyskania 1% podatku, jako jedyna organizacja tego typu w regionie. Można nam pomóc pomagać dzieciom i dorosłym dotkniętym nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom przekazując na naszą działalność 1% podatku.Wystarczy wpisać w formularzu PIT numer KRS Stowarzyszenia: 0000343690. Liczy się każda, nawet najmniejsza kwota.
 
Wspólnie pomóżmy, aby nikt z potrzebujących nie czuł się zapomniany czy zaniedbany.

Gdy razem zadziałamy 1% może mieć siłę tysięcy.
 
„Bądźmy Razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej
wraz z podopiecznymi

123456