Informacja dotycząca danych osobowych - RODO
2019-09-06 21:07:34

Administratorem Państwa danych osobowych jest „BĄDŹMY RAZEM” - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 317, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000343690, NIP: 6812020941, REGON: 121132877.
<...(Więcej)

Aktualnych informacji o tym, co się dzieje, jak działamy i co planujemy szukajcie na naszym profilu Facebook:@BadzmyRazemWisniowa. Link: www.facebook.com/BadzmyRazemWisniowa/

123456