Spotkanie podsumowujące podróż do miejsca pamięci
2014-10-10 23:41:14

26 sierpnia  2014 w  Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie  podsumowujące podróż do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen. 

Projekt  uzyskał wsparcie finansowe PNWM  i był realizowany w dniach: 31.07.2014 – 07.08.2014  przez  "Bądźmy Razem" - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.
 
Projekt -  Podróż do miejsca pamięci  KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen miał na celu:
  • inspirowanie uczestników  projektu do samodzielnego myślenia, interpretowania przeszłości, wyrażania własnych opinii, formułowania ocen,
  • angażowanie uczestników w dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, aby mogli aktywnie odkrywać prawdę o zbrodniach nazistowskich i ludobójstwie w autentycznym miejscu historycznym,
  • przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z martyrologią ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,
  • zapoznanie z istotą nazizmu w miejscu jego zbrodni,
  • unaocznienie młodzieży ogromnego rozmiaru terroru nazistowskiego, ludzi zarządzających śmiercią,
  • krytyczne zdobywanie wiedzy historycznej,
  • wyrabianie wrażliwości na krzywdę ludzką, poszanowanie praw drugiego człowieka, kultury innego narodu,
  • wzbogacenie  wiedzy o sąsiednim kraju i jego kulturze.
 

Istotą projektu jest  budowanie pamięci o zagładzie jako przestroga przed powtórzeniem się zbrodni przeciwko ludzkości. 

Narody tracąc pamięć, tracą życie

Pamięć nie jest dana raz na zawsze. 

W chwili gdy odchodzą ostatni  naoczni świadkowie zbrodni nazistowskich  i ocalali , musimy wspólnie starać się ją budować na tym co pozostaje.
 
Na  relacjach  byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z okresem zbrodni hitlerowskich. 
 
W KZ Bergen-Belsen zginęło ok. 50 000 więźniów obozu koncentracyjnego i ok. 20 000 jeńców wojennych.
 
Miejsce Pamięci i Dokumentacji Bergen-Belsen  jest miejscem dokumentowania, utrzymania i przekazywania wiedzy o zbrodniczej historii.
2 listopada 1945 roku, w dniu katolickiego święta zmarłych Polacy byli więźniowie Bergen-Belsen uroczyście postawili prosty krzyż z drewna brzozowego, który upamiętnia zmarłych więźniów tego obozu. Następnie w czasie ekumenicznego nabożeństwa uczcili pamięć zamordowanych w obozie dzieci, kobiet i mężczyzn. 
Znajduje się w najwyższym miejscu terenu Miejsca Pamięci KZ Bergen-Belsen. 
Drewniany krzyż był wielokrotnie rekonstruowany z zachowaniem pierwotnego kształtu i wielkości. 

22 czerwca 2002 roku przed „Murem Pamięci” zostaje uroczyście odsłonięte polskie upamiętnienie w postaci metalowej tablicy z polskim godłem państwowym i tekstem w języku polskim, niemieckim i angielskim:
 
"PAMIĘCI OKOŁO 15 000 POLAKÓW MĘŻCZYZN, KOBIET I DZIECI ZAMĘCZONYCH W KZ BERGEN-BELSEN, KTÓRYCH PROCHY SPOCZYWAJĄ W TEJ ZIEMI"
 
WSPÓŁWIĘZNIOWIE
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Na spotkaniu podsumowującym  uczestnicy projektu prezentowali efekty pracy w miejscu pamięci Bergen Belsen - w miejscu zbrodni  będącym obecnie   reliktem, pomnikiem i nośnikiem  pamięci wywołującym określone wyobrażenia, wrażenia i odczucia, które mogą być bodźcem do przeżywania i aktywnego poznawania przeszłości. 
 
Na spotkanie podsumowujące  podróż do miejsca pamięci KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen zaprosiliśmy również rodziców uczestników oraz osoby zainteresowane historią.